Talking stick Aarde

Talking stick ‘Aarde’

Deze talking stick is gemaakt van olijfhout en is 34 cm. lang

Olijfhout
In de Griekse traditie is de olijfboom een vredesboom. De godin Irene (vrede), dochter van de stralende Zeus en de rechtvaardige raadgeefster Themis, werd met een olijftak in haar hand afgebeeld. De olijftak werd het symbool van de afloop van de oorlog. De boden die gestuurd werden om de vredesboodschap of wapenstilstand over te brengen, hielden een olijftak in hun hand: een onbetwist, heilig symbool, dat gerespecteerd werd. In het oude testament is de olijf de boom van de hoop. Een duif brengt een olijftak naar de Ark als teken dat de zondvloed voorbij is.

Slang
Wedergeboorte, herrijzenis, transformatie, initiatie, genezing, wijsheid.

Korenaar
Tarwe als plant staat symbool voor leven; het brood des levens. Het graan van de tarwe staat voor vruchtbaarheid. De korenaar staat symbool voor welvaart. De godin Demeter heeft de korenaar als symbool

Venussymbool
Teken van vrouwelijkheid en een zorgzame, liefdevolle en gevoelige aard. Het hart kan gezien worden als een schild en verwijst naar de moederlijke, beschermende natuur. Kenmerken van de godin Venus (Aphrodite): verlangen naar zinnelijk genot, vruchtbaarheid, de poort naar het leven en het aardse paradijs. Het symbool staat afgebeeld op de Tarotkaart ‘de Keizerin’. Het venusteken heeft een groengekleurde circel. Groen is de kleur van het hartchakra en geeft aan dat ze meer vanuit het hart dan vanuit het verstand regeert. Schelp Natuurlijke beweging van energie, scheppend, beschermend.

Eikeltjes
Eikenhout werd als onverwoestbaar beschouwd en was daarom het symbool van de onvergankelijkheid. De eik was ook het symbool van onsterfelijkheid en eeuwig leven. Al in de oudheid werd aan overwinnaars een lauwerkrans van eikenbladeren gegeven ten teken van onvergankelijke roem.

Blaadje
Groei, bloei.

Ganzenveer
Samenwerking, nieuwe richtingen, nieuwe mogelijkheden.

Eendenveer
Bescherming, emotionele rust, instinct.

Rood
Vuur, geestdrift.

Groen
Hart, natuur, rust.

Geel
Zon, energie, stralen.

Deze talking stick is verkocht.

Bewaren

Bewaren

Karen de VriesKaren de Vries onthult talenten, drijfveren en verhalen.
Haar middelen zijn storytelling, talking sticks en theater.
In Nederland en Griekenland geeft ze creatieve workshops en coachings voor persoonlijke ontwikkeling en teamwork.