Talking stick Blog

Eén en al oor

Eén en al oor

Deze oefening is een goede voorbereidende oefening voor het werken met de talking stick. 10 minuten ononderbroken vertellen aan een partner.
Doel: Luisteren zonder een oordeel te vellen. Bewust worden van het eigen referentiekader.

Lees meer
Verhalen openen ons hart

Verhalen openen ons hart

Verhalen openen ons hart Een goed verhaal boeit, prikkelt en inspireert. Als je geraakt wordt door een verhaal, is de impact groot. Je herinnert je het verhaal later nog, het heeft iets in je wakker gemaakt, iets van jou geopenbaard. Iedereen luistert graag naar een...

Lees meer

Stephen Covey over de talking stick

Stephen Covey over de macht van de talking stick 'Detalking stick is het machtigste middel tot communicatie' 'Spreken met de talking stick transformeert negatieve energie in creatieve energie' 'Je kunt pas je eigen punt maken , als je het punt van de ander hebt...

Lees meer
Het geschenk van Athene

Het geschenk van Athene

Het was nog in de tijd, dat men te voet op reis ging, dat de avonden alleen nog verlicht werden door de maan en dat voedselbronnen schaars waren. Misschien dat het verlangen in de harten van de mensen om te reizen, om licht in duisternis te krijgen, om over een...

Lees meer
Talking stick van Frans van Rooij

Talking stick van Frans van Rooij

Deze talking stick maakte ik voor Frans van Rooij, Performance coaching. Met al zijn favoriete kleuren, de vlinder als symbool voor verandering en schoonheid. En symbolen voor gelijkwaardigheid, samenwerking, richting bepalen, verandering, communicatie en plezier.

Lees meer
Talking stick van Jan Willem Kleute

Talking stick van Jan Willem Kleute

Deze persoonlijke  talking stick maakte ik in opdracht van Jan Willem Kleute -Kleute bedrijfsadvies en begeleiding, met al zijn persoonlijke symbolen. De tweeling, de adelaar geschilderd op een uilenveer. Zijn uiltje, een kikker, het vredesteken, zijn bedrijfskleuren....

Lees meer
Talking Stick van Annemiek de Crom

Talking Stick van Annemiek de Crom

Annemiek de Crom vroeg mij een talking stick te maken voor haar bedrijf  'Cirkel der Seizoenen'. De kleuren van haar bedrijf, het pentagram, de maan en de zon waren haar wensen. Aangezien zij mensen helpt met gezondheidsproblemen is de slang een mooie metafoor. Deze...

Lees meer
Talking stick van Tex Gunning

Talking stick van Tex Gunning

  Deze talking stick maakte ik voor Tex Gunning, lid van de raad van bestuur van AkzoNobel in opdracht van Kim Castenmiller Tex Gunning is Managing Director Decorative Paints, daarom heb ik alle primaire kleuren in de stok verwerkt. Symbolen als de leeuw, het hart,...

Lees meer