Toverstaf

Toverstaf

De talking stick is een magisch voorwerp, dat veel meer teweegbrengt dan alleen de methode van de talking stick doet vermoeden.
De staf is een symbool voor de levensboom, de as tussen hemel en aarde. Het is een instrument om boodschappen over te brengen. Hij ondersteunt de energie en verleent haar richting en intensiteit. Al in de oudheid waren staven nauw verbonden met magie en toverkracht. De staf van Mozes, die in een slang veranderde. De grote tovenaar Merlijn droeg een staf en de god van de geneeskunst Asklepios droeg een staf met een slang erom gekronkeld.

De werking van de Talking Stick

De Indiaanse traditie eiste dat je je eigen talking stick maakte, als je de verantwoordelijkheid had voor het houden van een raadsvergadering. Al het materiaal, de keuze van het hout, dierlijke symbolen als veren en huid, kleuren, versieringen zeggen iets over de persoonlijke kracht van de eigenaar en versterken de stok met hun specifieke dynamiek. Door zelf je eigen talking stick uit te voeren, maak je contact met je creativiteit en de universele waarden waar jij je mee verbonden voelt. Dat is een helend proces waarin je je laat leiden door je intuïtie. Jouw stok is daardoor doordrenkt met betekenis en zal haar eigen schoonheid en oerkracht uitzenden. Dat heeft effect op elke gebruiker. Iedereen die de stok toelaat, wordt geraakt in een bepaalde energie en krijgt een ervaring. Vaak zijn die ervaringen zichtbaar en voelbaar.

Ik maakte bijvoorbeeld mee dat:

 • iemand die druk was, ineens heel rustig werd en met een lage stem ging spreken
 • iemand, die door iedereen heen sprak, stil werd en aandacht en zorgvuldigheid liet zien
 • iemand die niet durfde te spreken, houvast vond in de stok en haar persoonlijke verhaal deelde
 • iemand die een logisch rationeel verhaal wilde vertellen, onthulde een verhaal vanuit het hart. Het accent was verschoven waardoor we aan haar lippen hingen
 • een team accountmanagers voor het eerst naar elkaar ging luisteren en ontdekte dat ze elkaar konden ondersteunen
 • de verhalen van het team helend werkten op de samenwerking
 • dat de methode van de talking stick veiligheid bood om te onthullen en te luisteren
 • een symbool op de talking stick leidend werd in een projectdoel
 • dat mensen elkaar als mensen gingen zien
 • dat er met empathie geluisterd werd en vragen gesteld werden.

Dat doet de talking stick met je. Die magische kracht heeft grote invloed op de spreker en de luisteraars. Voor de talking stick geldt bij uitstek: wat je erin stopt komt er dubbel en dwars weer uit. Behandel hem met liefde en hij zal liefde ontlokken.

Soms zijn mensen nog niet klaar voor de talking stick. Dat zie en voel je meteen aan de manier waarop ze hem vasthouden en er naar kijken. Ze kunnen de magie nog niet bewust toelaten. Weet dat de symboliek van de stok zal resoneren met het onbewuste gebied van de symbolen en de mythologie, met de wereld van dromen en beelden, met universele waarden. Een wereld die we allemaal bezitten, maar die voor veel mensen gesloten is en voor sommigen op een kier staat. De talking stick doet zijn werk ook in het onbewuste.

De staven van de Tarot

Eén van de 4 reeksen kaarten in de kleine Arcana van de Tarot zijn de staven. Hun betekenis is vuur, energie, creativiteit en enthousiasme om iets op gang te brengen, allerlei vormen van communicatie en reizen. Kortom de talking stick helpt je op weg om een creatieve reis te ondernemen. Je eigen talking stick maken betekent dat je contact maakt met het mysterie van het leven en haar universele waarden, dat je op reis gaat en door het maken ervan al een creatieve weg bent ingeslagen. Je hebt jouw innerlijke waarden vertaald in beelden die zichtbaar en voelbaar zijn en die je overdraagt aan anderen, waardoor zij ook een vonk van hun bron kunnen ervaren.

Met recht een toverstaf, die ongekende talenten naar boven tovert.

Karen geeft workshops waarin jij zelf jouw persoonlijke talking stick kunt maken.  Zij begeleidt je in het creatieve proces.

Hoe de talking stick een verlangen wakker kuste

Hoe de talking stick een verlangen wakker kuste

Talking stick van Pieter PietersEen antenne voor het hart

Ademloos luisterden we naar haar verhaal waarin ze ons haar geheime verlangen vertelde om te schilderen. Ze durfde het zelf nauwelijks te erkennen. Met haar handen geklemd om de talking stick, werd haar verhaal steeds beeldender en gepassioneerder. Alle beren op de weg kwamen langs: misschien kon ze het wel niet, ze had er geen tijd voor, zou ze het wel volhouden? Maar ook vertelde ze dat schilderen haar vrijheid, creativiteit en plezier op zou leveren en dat zij, haar gezin en ook haar werk daarvan zouden profiteren. Ze bedacht de eerste stap om diezelfde avond met haar gezin te spreken over de tijd die ze graag wilde hebben om een schildercursus te gaan doen.

We waren er stil van en daarna vertelden we haar, wat een prachtig verhaal ze had verteld en hoe haar verhaal ons geraakt had.
‘Ik ben zelf ook verrast’ zei ze. ‘Ik had een heel ander verhaal opgeschreven. Het kwam door de talking stick. Die inspireerde me om het zo te vertellen. Ik ben zelf ook geraakt door mijn eigen verhaal. Het kwam recht uit mijn hart.’

Dit gebeurde in een workshop die ik samen met Ehwaz gaf en waarin ik werkte met storytelling, het GROW model en de talking stick om verlangens werkelijkheid te laten worden.

( Deze talking stick is gemaakt door Pieter Pieters in één van mijn workshops. Hier lees je alles over de symboliek van deze stok)

Wil jij ook zelf aan de slag met de talking stick? Kom hem dan eerst maken in mijn
workshops en ik help je op weg.
Of wil je met jouw team met storytelling en de talking stick werken. Neem dan contact op met Karen.

Hoe een team creatief ging vergaderen met de talking stick?

Hoe een team creatief ging vergaderen met de talking stick?

Waarom luistert niemand naar elkaar?

Met een grote zucht zei ze dit tegen mij in de intake.
Nieuwsgierig geworden naar de talking stick had ze me uitgenodigd voor een gesprek om te ontdekken wat de talking stick voor haar team zou kunnen betekenen. Ze had van mij argumenten en voorbeelden nodig om haar team te overtuigen.
Ik besloot aan te schuiven bij hun vergadering om zelf te ervaren ‘waarom niemand naar elkaar luisterde’, zoals zij het noemde.
Ik sloot aan bij een levendige groep. Er was weliswaar een agenda, maar geen voorzitter die dat bewaakte. Alle teamleden bleken creatieve geesten te zijn en al snel vlogen de ideeën over de tafel. Het was een brainstorm van formaat. In de chaos verdwenen veel ideeën met potentie en aan de lichaamstaal van steeds meer teamleden zag ik dat ze afhaakten, hoewel ze nog hun best deden om mee te denken. En sommigen staakten zelfs hun pogingen om er nog tussen te komen.
Het agendapunt werd afgesloten met: ‘We komen er de volgende keer op terug.’
Herkenbaar? Zo gaat het vaak met een stelletje creatievelingen in een vergadering.
Ten slotte voelen allen teleurstelling en na een poosje komt niemand meer met een nieuw idee, omdat er toch niet naar geluisterd word.

Wat gebeurde er nu precies ?
Mensen met veel creatieve ideeën denken vaak snel, zijn enthousiast en associëren rap op andere prikkels. Dat is een goudmijn, maar ook lastig te managen, zonder frustratie op te roepen bij degene zelf en degenen met een ander tempo. Ik ken het maar al te goed, ik ben er zelf ook zo één.

Talking stick methode in 3 rondes
Als ik in die vergadering de talking stick als methode had ingezet om het onderwerp uit te diepen zou er weliswaar ruimte zijn gekomen voor degenen die anders niet aan bod kwamen en zou er tegelijkertijd ook veel frustratie zijn ontstaan bij de snelle denkers.

Ik besloot eerst een verhaal te vertellen waarbij iedereen in de luistermodus kwam.
Toen vroeg ik ze om met de methode van de talking stick te reageren op het verhaal.
Een uiterst simpele vraag? Wat sprak je het meest aan in het verhaal en waarom? Ieder kreeg 2 minuten spreektijd. Daarbij kregen ze de opdracht om te voelen wat deze ronde met de talking stick met ze deed. Dat mochten ze in de 2e ronde vertellen.
Zo raakten we de diepere lagen van het werken met de talking stick aan,  waarin ieder had gevoeld wat deze methode haar voor nieuws had gebracht.
Enkele uitkomsten.

 • Ik durfde voor het eerst eens vrijuit te spreken, zonder bang te zijn om mijn verhaal niet af te kunnen maken.
 • Ik wilde telkens iets zeggen, ergens op in gaan, maar dat mocht niet en dat maakte me onrustig.
 • Ik ben bang dat ik mijn ideeën kwijt raak als ik ze niet meteen mag zeggen.
 • Ik moest nu wel iets zeggen, anders durf ik dat niet zo goed en ik ben trots op mezelf.
 • Alle vragen die ik wilde stellen losten gewoon op, omdat de antwoorden al werden gegeven.

We besloten een 3e ronde te doen, waarbij je mocht reageren op wat je van anderen had gehoord.
Wie wilde pakte de stok op en sprak. De reacties mochten een compliment, een vraag, of een tip zijn en de ontvanger mocht reageren. Ook daar stelden we een tijdslimiet aan, hoewel we dat heel flexibel gebruikten.
In deze 3e ronde was begrip voor elkaar, ze zagen elkaar, er kwamen tips om met elkaars gedrag om te gaan en op die manier de vergaderingen effectiever en plezieriger te laten lopen. Ieder lid zou verantwoordelijkheid nemen voor het geheel.
Een paar maanden later hoorde ik dat het nog steeds werkte, dat het oude gedrag natuurlijk vaak de kop op stak, maar dat er altijd wel iemand was die de talking stick in herinnering bracht:  hun anker om met elkaar te spreken en naar elkaar te luisteren. Oh, ja… en de vergaderingen duurden korter.

Wil jij ook je ervaringen met de talking stick delen? Of vragen stellen? Dat kan hieronder.

Een team in beweging

Een team in beweging

Een uitnodiging tot empathie

Ik was uitgenodigd om een middag met een team te werken. Het team had te maken met grote veranderingen op het werk. De thema’s waren vertrouwen, verbinding en omgaan met verandering.
Samengevat: synergie creëren.
Ik koos een serie speelse werkvormen die het team deze doelen zouden laten ervaren.  Werkvormen waarin je ervaart te vertrouwen op de ander(en), oefeningen die de huidige en de gewenste onderlinge verbinding blootleggen en opdrachten waarin loslaten en initiatief nemen elkaar afwisselden, om flexibiliteit in verandering te ervaren. Samenwerken op een hele fysieke en sensitieve wijze liep als een rode draad door de middag heen. Het zou een hele creatieve middag worden.

Hoogoplopende Emoties
Een paar dagen voor deze teamdag gebeurde er iets in het team. Plotseling was de teamleider vervangen. Iedereen was in verwarring. Boosheid, teleurstelling, onbegrip en verdriet hield de gemoederen bezig.
We besloten om de middag wel doorgang te laten vinden, maar we zouden beginnen met een ronde met de talking stick, ook omdat de teamleider graag zijn verhaal wilde komen doen.
Ik legde de werkwijze van de talking stick uit. Alle teamleden konden op die manier, zonder onderbroken te worden helemaal hun eigen verhaal vertellen.

Verhalen
Het waren echte, emotionele verhalen. Ze spraken uit hun hart en deelden hun verdriet en boosheid met elkaar.
Eén van de teamleden gaf aan dat ze niet wilde spreken. Dat mocht ook zo zijn. Haar lichaam was verstard, al haar spieren hielden haar verdriet binnen. Toen de andere teamleden uitgesproken waren, nam ze toch de stok op. Ze hield hem stevig vast en met één hand begon ze de veren te strelen. Ik zag hoe haar lichaam ontspande. En met een zachte stem deed ook zij haar verhaal. Het was onroerend en verbindend hoe dit team daar bij de open haard hun verhalen en emoties deelden.

Na een korte pauze, waarin de teamleider afscheid nam, was er een grote behoefte om actief te worden en met elkaar een nieuwe verbinding aan te gaan. Het werd een middag om nooit te vergeten met zoveel energie en bereidheid om samen verder te gaan.
Na afloop zei één van de teamleden tegen de anderen: ‘Morgen op kantoor, dan zie ik jullie heel anders dan anders, veel meer als een heel mens.’