De talking stick is een magisch voorwerp, dat veel meer teweegbrengt dan alleen de methode van de talking stick doet vermoeden.
De staf is een symbool voor de levensboom, de as tussen hemel en aarde. Het is een instrument om boodschappen over te brengen. Hij ondersteunt de energie en verleent haar richting en intensiteit. Al in de oudheid waren staven nauw verbonden met magie en toverkracht. De staf van Mozes, die in een slang veranderde. De grote tovenaar Merlijn droeg een staf en de god van de geneeskunst Asklepios droeg een staf met een slang erom gekronkeld.

De werking van de Talking Stick

De Indiaanse traditie eiste dat je je eigen talking stick maakte, als je de verantwoordelijkheid had voor het houden van een raadsvergadering. Al het materiaal, de keuze van het hout, dierlijke symbolen als veren en huid, kleuren, versieringen zeggen iets over de persoonlijke kracht van de eigenaar en versterken de stok met hun specifieke dynamiek. Door zelf je eigen talking stick uit te voeren, maak je contact met je creativiteit en de universele waarden waar jij je mee verbonden voelt. Dat is een helend proces waarin je je laat leiden door je intuïtie. Jouw stok is daardoor doordrenkt met betekenis en zal haar eigen schoonheid en oerkracht uitzenden. Dat heeft effect op elke gebruiker. Iedereen die de stok toelaat, wordt geraakt in een bepaalde energie en krijgt een ervaring. Vaak zijn die ervaringen zichtbaar en voelbaar.

Ik maakte bijvoorbeeld mee dat:

  • iemand die druk was, ineens heel rustig werd en met een lage stem ging spreken
  • iemand, die door iedereen heen sprak, stil werd en aandacht en zorgvuldigheid liet zien
  • iemand die niet durfde te spreken, houvast vond in de stok en haar persoonlijke verhaal deelde
  • iemand die een logisch rationeel verhaal wilde vertellen, onthulde een verhaal vanuit het hart. Het accent was verschoven waardoor we aan haar lippen hingen
  • een team accountmanagers voor het eerst naar elkaar ging luisteren en ontdekte dat ze elkaar konden ondersteunen
  • de verhalen van het team helend werkten op de samenwerking
  • dat de methode van de talking stick veiligheid bood om te onthullen en te luisteren
  • een symbool op de talking stick leidend werd in een projectdoel
  • dat mensen elkaar als mensen gingen zien
  • dat er met empathie geluisterd werd en vragen gesteld werden.

Dat doet de talking stick met je. Die magische kracht heeft grote invloed op de spreker en de luisteraars. Voor de talking stick geldt bij uitstek: wat je erin stopt komt er dubbel en dwars weer uit. Behandel hem met liefde en hij zal liefde ontlokken.

Soms zijn mensen nog niet klaar voor de talking stick. Dat zie en voel je meteen aan de manier waarop ze hem vasthouden en er naar kijken. Ze kunnen de magie nog niet bewust toelaten. Weet dat de symboliek van de stok zal resoneren met het onbewuste gebied van de symbolen en de mythologie, met de wereld van dromen en beelden, met universele waarden. Een wereld die we allemaal bezitten, maar die voor veel mensen gesloten is en voor sommigen op een kier staat. De talking stick doet zijn werk ook in het onbewuste.

De staven van de Tarot

Eén van de 4 reeksen kaarten in de kleine Arcana van de Tarot zijn de staven. Hun betekenis is vuur, energie, creativiteit en enthousiasme om iets op gang te brengen, allerlei vormen van communicatie en reizen. Kortom de talking stick helpt je op weg om een creatieve reis te ondernemen. Je eigen talking stick maken betekent dat je contact maakt met het mysterie van het leven en haar universele waarden, dat je op reis gaat en door het maken ervan al een creatieve weg bent ingeslagen. Je hebt jouw innerlijke waarden vertaald in beelden die zichtbaar en voelbaar zijn en die je overdraagt aan anderen, waardoor zij ook een vonk van hun bron kunnen ervaren.

Met recht een toverstaf, die ongekende talenten naar boven tovert.

Karen geeft workshops waarin jij zelf jouw persoonlijke talking stick kunt maken.  Zij begeleidt je in het creatieve proces.