Het bed van Odysseus

Het bed van Odysseus

De slimme Odysseus was getrouwd met zijn grote liefde, de wijze en trouwe Penelope.

Lang genoot hij niet van haar liefde, omdat hij tien jaar in Troje vocht en daarna tien jaar over de zeeën zwierf door een straf van de god Poseidon. Deze verhalen zal ik een andere keer vertellen. Toen Odysseus eindelijk terug kwam in Ithaka, zijn koninkrijk, en zich bekend maakte aan Penelope, wilde zij wel zeker weten dat deze oude man haar geliefde echtgenoot was. Ze vertelde hem dat zij hun huwelijksbed had verplaatst. Odysseus ontstak in woede omdat zij dan de stam van de olijfboom zou hebben doorgezaagd, die als één van de poten van hun liefdesnest diende. Toen wist Penelope zeker dat hij Odysseus was, omdat dit hun gezamenlijke geheimpje was. En het bed? Dat leunde nog steeds op de olijfboom.

Het geschenk van Athene

Het geschenk van Athene

Het was nog in de tijd, dat men te voet op reis ging, dat de avonden alleen nog verlicht werden door de maan en dat voedselbronnen schaars waren. Misschien dat het verlangen in de harten van de mensen om te reizen, om licht in duisternis te krijgen, om over een onuitputtelijke voedselbron en schoon zoet water te beschikken, de goden inspireerden voor hun geschenken.

Athena, godin van de wijsheid en Poseidon, god van de zee, wedijverden om de macht van Athene, de mooiste stad uit de klassieke periode. Beiden moesten de stad een geschenk aanbieden om de strijd te beslechten.
Poseidon boorde met zijn drietand, waarmee hij woelige baren creëerde, tweemaal  in de heilige rots van de Akropolis. Water spoot omhoog en stroomde over de rots. Zo bracht hij water in het droge gebied van Athene. Uit de tweede opening sprong een paard dat de Griekse vechtersbazen goed van pas zou komen.
Athena boorde haar lans in de aarde en de olijfboom ontsproot aan de droge aarde. De boom met de zilvergrijze bladeren gaf zomer en winter schaduw. De olijven zijn een voedselbron vol met vitaminen en de olijfolie verlichtte de nachten, bracht genezing, zalfde de spieren en diende als basis om voedsel te bereiden. Het hout gebruikte men om werktuigen te maken en het huis te verwarmen.
Deze genoegens geeft de olijfboom ons nu nog steeds.

De andere goden besloten dat het geschenk van Athena het waardevolste was en zij werd de schutsvrouwe van Athene.

Olijfboom in Epidavros