Luisteren zonder oordeel

Deze oefening is een goede voorbereidende oefening voor het werken met de talking stick. Omdat je de oefening in tweetallen doet, vergt het maar 10 minuten luistervaardigheid en is de setting veiliger om te onthullen met het verhaal.

Doel: Luisteren zonder een oordeel te vellen. Bewust worden van het eigen referentiekader.

Vorm: Tweetallen op een rustige plek.

Tijd: 30 minuten.

Groepsgrootte: Tot 16 personen.

Voorbereiding: 2 minuten.

Opdracht 1: Bedenk een onderwerp waarover je 10 minuten wilt vertellen, of de trainer geeft een onderwerp m.b.t. het doel van de training.
Nr.1 vertelt ononderbroken en nr. 2 luistert actief en mag geen vragen stellen of onderbreken.

Opdracht 2: De luisteraar is zich bewust van de vragen die hij zou willen stellen en de onderbrekingen die hij wil maken.

Nabespreking in de tweetallen: Hoe was het om ononderbroken te kunnen vertellen? Welke vragen had je en heb je die nog steeds na het verhaal van de ander.

Nabespreking in de groep:Welke ontdekkingen heb je gedaan?

Enkele belangrijke ontdekkingen die hier naar voren komen:

“de vragen in mijn hoofd werden later in zijn verhaal ingelost”
“de vragen in mijn hoofd kwamen uit mijn eigen referentiekader”
“de vragen in mijn hoofd bleken later in het verhaal niet ter zake doende”
“fijn om zo mijn eigen verhaal te mogen doen”
“hij was één en al aandacht voor mijn verhaal”

Veiligheid: Alleen de gesprekspartner hoort het verhaal

Download PDF: Eén en al oor.

Meer werkvormen vind je in mijn bibliotheek met werkvormen voor communicatie en presentatie.