Talking sticks

Talking sticks

Talking sticks van olijfhout

‘De talking stick verbindt, en laat ons luisteren en spreken vanuit het hart.’

Jouw persoonlijke talking stick, luisterstaf, spreekstok

Ik maak talking sticks met jouw persoonlijke symbolen. Het olijfhout en walnotenhout, dat ik gebruik, komt van onze eigen bomen in Epidavros ( Griekenland) en heeft al een krachtige betekenis.
Je kunt bij mij een persoonlijke talking stick bestellen. Op de pagina opdrachten zie je een aantal voorbeelden.
Ook maakte ik een serie talking sticks met een thema, die zijn direct te koop.
Kijk meteen even op de pagina te koop.

Wat is een talking stick?

De talking stick  wordt in de indiaanse cultuur gebruikt door de raadsleden om ‘het heilige standpunt’ te delen, waarbij de leden in een cirkel zitten, wat een gevoel van gelijkwaardigheid symboliseert.
Talking sticks worden gebruikt in vergaderingen, trainingen, op scholen, bij het vertellen van verhalen, overal waar groepen mensen met elkaar spreken.

De bedoeling is dat alleen degene die de stok vast houdt spreekt. De anderen luisteren alleen en interrumperen de spreker niet. Dat geeft de spreker de gelegenheid om helemaal zijn eigen verhaal te doen of zijn mening te geven. De luisteraars krijgen de gelegenheid om zich helemaal in te leven in het verhaal van de spreker. Pas als de spreker helemaal begrepen is, kunnen er vragen gesteld worden of aanvullingen gegeven worden door de andere groepsleden. Daar kan ook de antwoordveer voor worden gebruikt.

Symbolen

De talking stick is versierd met krachtige symbolen. Meestal de symbolen van de eigenaar van de stok, of van het team.
De symbolen herinneren ons aan de wijsheid van de natuur, cultuur en appelleren aan het beeldend vermogen. Dat maakt dat de verhalen ook gevoed worden uit de rechterhersenhelft en het hart. Daardoor stroomt gevoel, creativiteit en saamhorigheid  in de vertellingen. Deze waarden zijn essentiële aanvullingen in een cultuur waar we meestal opereren vanuit de linkerhersenhelft met haar rationele waarden, zoals analyseren, catalogiseren, calculeren.

Wijsheid

De talking stick herinnert ons eraan om de mening van ieder levend wezen te respecteren. Als we naar de wijsheid en lessen van anderen luisteren, kunnen we elkaar beter begrijpen en op een respectvolle manier met anderen omgaan.
Namasté

Karen de Vries

Te koop

Karen de VriesKaren de Vries onthult talenten, drijfveren en verhalen.
Haar middelen zijn storytelling, talking sticks en theater.
In Nederland en Griekenland geeft ze creatieve workshops en coachings voor persoonlijke ontwikkeling en teamwork.