De kracht van symbolen

De kracht van symbolen

De kracht van symbolen

Het was een heel gewone dag en ze was met de auto op weg naar haar werk. Op de provinciale weg waar ze reed, had ze voorrang bij een kruising, maar de bestelbus die van rechts kwam, had haar die niet verleend. Met een enorme klap boorde hij zich in haar rechterflank.
De auto vulde zich met rook en ze dacht :‘dit was het dan’.
Na twee dagen ziekenhuis, helemaal gezond verklaard, weliswaar met blauwe plekken, spierpijnen en een zeer angstige ervaring, wandelde ze allereerst langs het water. Ze voelde de wind en zag de wolken. Een witte meeuw vloog steeds om haar heen, naar een donkere wolk en weer terug. Het was alsof de vlucht van de meeuw haar vertelde dat alles in beweging is.  Ze maakte een foto van de meeuw en stuurde die naar haar familie en vrienden. ‘Ik ben weer vrij’, schreef ze erbij.

Meeuw

Meeuwen zijn zoals alle vogels de boodschappers van de goden. Vogels worden als symbolen van de ziel beschouwd.
Een meeuw leeft op het land, de zee en in de lucht. Hij geeft de verbinding aan tussen deze drie werelden. Voor haar was de meeuw op dat moment een belangrijk symbool voor vrijheid, voor levensvreugde. Het zien van de meeuw helpt haar om de angst van de levensbedreigende situatie te verwerken. En voor wie ook mijn lievelingsboek: ‘Jonathan de zeemeeuw’ van Richard Bach heeft gelezen, betekent de meeuw ook het aangaan van een avontuur, het ontwikkelen van al je talenten en iedere keer weer de grens van je mogelijkheden opzoeken.

Symbolen

‘Een woord of een beeld is symbolisch als het meer laat doorschemeren dan de meest voor de hand liggende en directe betekenis. Het bezit een een ruimer ‘onbewust ‘aspect dat nooit precies gedefinieerd of ten volle uitgelegd wordt.’ ( C.G. Jung, De mens en zijn Symbolen)

In dit voorbeeld werkt het zien van de meeuw direct op het gevoel. Een gevoel van vrijheid wat ze meteen onder woorden kon brengen. ‘Ik ben weer vrij’. Over de betekenis van die vier woorden kun je een boek vol schrijven, maar het is in dit geval niet nodig om deze woorden uit te leggen. Toen ik ze van haar hoorde, voelde ik zelf een grote vreugde in mij opwellen. Het is een gevoel en het zijn woorden met een grote diepgang en betekenis, die we cadeau krijgen uit ons onbewuste als reactie op het beeld.

De kracht van symbolen

Symbolen zijn belangrijk voor ons omdat ze ons raken daar waar woorden tekort schieten. Symbolen zitten in ons.
Zoals bijvoorbeeld: • Onze dromen onthullen zich in symbolische beelden. • De gouden ring aan je vinger is een symbool van trouw en verbinding. • Het logo van je bedrijf waar in een klein beeld een betekenis wordt gegeven • Kleuren • De rust en romantiek die uitgaat van de ondergaande zon • Kunstwerken.

Er zijn veel voorbeelden te noemen van symbolen die belangrijk voor ons zijn. Ze geven betekenis aan ons leven. Ze onthullen een diepere laag in ons bewustzijn. Ze maken verbinding met ons gevoel en met onze intuïtie. Ze geven ons belangrijke boodschappen, die de ratio niet kan bedenken. In onze tijd die voornamelijk geregeerd wordt door de rede, pleit ik voor een bewust gebruik van beelden en symbolen, waardoor de diepere betekenis via het gevoel bij ons binnenkomt.

Woorden

Woorden zijn natuurlijk ook symbolen, ook al beseffen we dat vaak niet meer. Vele dagelijkse woorden resoneren met een gevoel en een innerlijke beweging.
Het woord ‘doel’ zet onze wilskracht, een duwkracht en een frons in werking, het geeft een gevoel van moeite, we moeten er hard voor werken. Terwijl de woorden ‘droom’ en ‘verlangen’ meteen een gevoel van vreugde, verwachting en openheid teweeg brengen. Ze motiveren ons veel meer en we zeggen gemakkelijker ‘JA’. Als we woorden als symbolen met een diepere betekenis gaan zien en woorden gebruiken die resoneren met een gevoel, dan kun je jezelf en anderen, zoals met presentaties, motiveren en aanraken.

Verhalen en talking sticks

Verhalen en talking sticks zitten ook vol met symbolen. Het zijn symbolen, die een diepe indruk achterlaten en nieuwe nog ongekende krachten en gevoelens opwekken. Een talking stick in je hand geeft houvast en de symbolen en kleuren raken je bewust of onbewust, zoals de meeuw een gevoel van vrijheid gaf. Iedereen die een talking stick vasthoudt speelt vanzelf met de attributen die er aan aan vast zitten. Iemand streelt de veren, een andere voelt het gladde, krachtige hout, of luistert naar het gerinkel van de kralen. Dat gebeurt allemaal intuïtief. Soms heeft iemand helemaal niet in de gaten dat hij het bont aan het aaien is terwijl hij vertelt. Maar de luisteraars horen plots een warme, zachte stem. Op die manier raakt een verhaal, verteld met de talking stick, een diepere laag in ons aan en creëert verbinding met ons hart, met wie we werkelijk zijn.

‘Toen ze uitgesproken was, stonden er tranen in haar ogen en in die van de luisteraars. We vertelden haar hoe prachtig haar verhaal was en hoe ze ons allemaal had ontroerd. ‘Ik had het heel anders opgeschreven’, zei ze. ‘Het kwam door de talking stick dat het verhaal zich zo onthulde.’

Mythen

De mythe van de Griekse held Theseus vertelt over zijn reis naar vervulling en brengt beelden en gevoelens op gang die onuitwisbaar zijn. Theseus volgt zijn verlangen en kan daardoor de benodigde stappen zetten en moeilijkheden overwinnen.
Je kunt heel rationeel een stappenplan voor je project/leven/maken, maar dat refereert alleen aan doelen, discipline en wilskracht. Als je het verhaal van Theseus in gedachten houdt dan refereer je aan verlangen, passie, moed, geduld, doorzettingsvermogen, accepteren van tegenslagen, helpers, het verslaan van monsters. Het is de reis die iedereen aflegt. Ook hier is een stappenplan aanwezig, maar het is een stappenplan dat universeel is, dat bekend is in ons hart.
Het model dat ik zelf maakte op basis van de reis van de held, ‘Onderweg’, helpt je de noodzakelijke stappen op de reis naar vervulling te zetten. Stappen die natuurlijk aanvoelen, stappen die je vanuit je verlangen zet en daardoor blijven motiveren.

Tot slot

We leven in een tijd waarin het denken, de rede een hoogtepunt heeft bereikt. We zijn grotendeels afgesneden van zachtheid, intuitie en de wijsheid van het hart. Velen zijn op zoek naar vervulling en heelheid. Dat kan alleen gevonden worden door te luisteren naar wat ons hart ons ingeeft. De ratio heeft daar geen antwoord op. Het is tijd voor een hechte samenwerking tussen deze twee .

Namasté
Karen de Vries

Toverstaf

Toverstaf

De talking stick is een magisch voorwerp, dat veel meer teweegbrengt dan alleen de methode van de talking stick doet vermoeden.
De staf is een symbool voor de levensboom, de as tussen hemel en aarde. Het is een instrument om boodschappen over te brengen. Hij ondersteunt de energie en verleent haar richting en intensiteit. Al in de oudheid waren staven nauw verbonden met magie en toverkracht. De staf van Mozes, die in een slang veranderde. De grote tovenaar Merlijn droeg een staf en de god van de geneeskunst Asklepios droeg een staf met een slang erom gekronkeld.

De werking van de Talking Stick

De Indiaanse traditie eiste dat je je eigen talking stick maakte, als je de verantwoordelijkheid had voor het houden van een raadsvergadering. Al het materiaal, de keuze van het hout, dierlijke symbolen als veren en huid, kleuren, versieringen zeggen iets over de persoonlijke kracht van de eigenaar en versterken de stok met hun specifieke dynamiek. Door zelf je eigen talking stick uit te voeren, maak je contact met je creativiteit en de universele waarden waar jij je mee verbonden voelt. Dat is een helend proces waarin je je laat leiden door je intuïtie. Jouw stok is daardoor doordrenkt met betekenis en zal haar eigen schoonheid en oerkracht uitzenden. Dat heeft effect op elke gebruiker. Iedereen die de stok toelaat, wordt geraakt in een bepaalde energie en krijgt een ervaring. Vaak zijn die ervaringen zichtbaar en voelbaar.

Ik maakte bijvoorbeeld mee dat:

  • iemand die druk was, ineens heel rustig werd en met een lage stem ging spreken
  • iemand, die door iedereen heen sprak, stil werd en aandacht en zorgvuldigheid liet zien
  • iemand die niet durfde te spreken, houvast vond in de stok en haar persoonlijke verhaal deelde
  • iemand die een logisch rationeel verhaal wilde vertellen, onthulde een verhaal vanuit het hart. Het accent was verschoven waardoor we aan haar lippen hingen
  • een team accountmanagers voor het eerst naar elkaar ging luisteren en ontdekte dat ze elkaar konden ondersteunen
  • de verhalen van het team helend werkten op de samenwerking
  • dat de methode van de talking stick veiligheid bood om te onthullen en te luisteren
  • een symbool op de talking stick leidend werd in een projectdoel
  • dat mensen elkaar als mensen gingen zien
  • dat er met empathie geluisterd werd en vragen gesteld werden.

Dat doet de talking stick met je. Die magische kracht heeft grote invloed op de spreker en de luisteraars. Voor de talking stick geldt bij uitstek: wat je erin stopt komt er dubbel en dwars weer uit. Behandel hem met liefde en hij zal liefde ontlokken.

Soms zijn mensen nog niet klaar voor de talking stick. Dat zie en voel je meteen aan de manier waarop ze hem vasthouden en er naar kijken. Ze kunnen de magie nog niet bewust toelaten. Weet dat de symboliek van de stok zal resoneren met het onbewuste gebied van de symbolen en de mythologie, met de wereld van dromen en beelden, met universele waarden. Een wereld die we allemaal bezitten, maar die voor veel mensen gesloten is en voor sommigen op een kier staat. De talking stick doet zijn werk ook in het onbewuste.

De staven van de Tarot

Eén van de 4 reeksen kaarten in de kleine Arcana van de Tarot zijn de staven. Hun betekenis is vuur, energie, creativiteit en enthousiasme om iets op gang te brengen, allerlei vormen van communicatie en reizen. Kortom de talking stick helpt je op weg om een creatieve reis te ondernemen. Je eigen talking stick maken betekent dat je contact maakt met het mysterie van het leven en haar universele waarden, dat je op reis gaat en door het maken ervan al een creatieve weg bent ingeslagen. Je hebt jouw innerlijke waarden vertaald in beelden die zichtbaar en voelbaar zijn en die je overdraagt aan anderen, waardoor zij ook een vonk van hun bron kunnen ervaren.

Met recht een toverstaf, die ongekende talenten naar boven tovert.

Karen geeft workshops waarin jij zelf jouw persoonlijke talking stick kunt maken.  Zij begeleidt je in het creatieve proces.

Numerologie

Numerologie

De betekenis van de primaire getallen volgens de numerologie.

Levensdoel: energieën en problemen van elk primair getal.

1- Creativiteit, zelfvertrouwen.

2- Coöperatie en evenwicht

3- Expressie en sensitiviteit

4- Stabiliteit en ontwikkeling

5- Vrijheid en discipline

6- Visie en acceptatie

7- Vertrouwen en openheid

8- Overvloed en macht

9- Integriteit en wijsheid

0- Innerlijke gaven

(Bron: Het leven waarvoor je geboren bent van Dan Millman)
Er is zoveel meer te vertellen over de betekenis van getallen. Daarvoor verwijs ik naar het boek van Dan Millman: Het leven waarvoor je geboren bent.

 

Kleuren

De symboliek van kleuren

Blauw: geluk, kalmte waarheid, depressie, eenzaamheid.
Bruin: geaard zijn, nieuwe groei, gebrek aan onderscheidingsvermogen.
Geel/goud: communicatie, optimisme, inspiratie, behoefte aan helderheid, te kritisch zijn.
Grijs: initiatie, verbeelding, onevenwichtigheid, geheimzinnigheid.
Groen: groei, genezing, overvloed, onzekerheid, vrekkigheid, hebzucht.
Oranje: warmte, blijdschap, creativiteit, trots, agitatie, zorgen.
Paars: alchemie, nederigheid, geest, obsessie, verkeerd begrepen worden.
Rood: seks, passie, kracht, woede, agressie, impulsiviteit.
Wit: zuiverheid, delen, waarheid, versnippering, verspreiding.
Zwart: bescherming, geboorte, magie, geheimzinnigheid, opoffering.

(Bron: Luisteren naar dieren van Ted Andrews)
Er zijn op internet meerdere bronnen beschikbaar die de betekenis van kleuren duiden.
Een uitgebreide verzameling staat op deze pagina beschreven.