De zee


Talking stick: De zee. Verkocht

Deze talking stick is 36 cm. lang en van olijfhout gemaakt.

Olijfhout:In de Griekse traditie is de olijfboom een vredesboom.
De godin Irene (vrede), dochter van de stralende Zeus en de rechtvaardige raadgeefster Themis, werd met een olijftak in haar hand afgebeeld. De olijftak werd het symbool van de afloop van de oorlog. De boden die gestuurd werden om de vredesboodschap of wapenstilstand over te brengen, hielden een olijftak in hun hand: een onbetwist, heilig symbool, dat gerespecteerd werd.
In het oude testament is de olijf de boom van de hoop. Een duif brengt een olijftak naar de Ark als teken dat de zondvloed voorbij is.

Zee: Het onderbewuste, water, het veranderlijke element, gevoel, intuïtie.
Water: Water is een veranderlijk element. Water betekent gevoeligheid, intuïtie, verbeeldingskracht en creativiteit. Water stroomt en overstroomt. Het staat ook voor communicatie, mensgerichtheid en persoonlijk contact. Schepping en hartstocht.
Schelpen: Natuurlijke beweging van energie, scheppend, beschermend.
Vissen: Het onbewuste, creativiteit, liefde.
Hart: Liefde
Dolfijn: Toverkracht van ademhaling en geluid. Heilige boodschapper van de goden. Scheppingskracht.
Ster: Perfectie, goddelijke macht en bescherming tegen kwaad.
Twee meeuwenveren: Twee voor harmonie en de meeuwenveren voor communicatie en verantwoordelijk voor gedrag.

Bewaren

Bewaren