Yin Yang

Yin Yang voorkanttalking stick Yin Yang

 

 

 

Deze talking stick is gemaakt van olijfhout. Hij is 42 cm. lang.

Olijfhout

In de Griekse traditie is de olijfboom een vredesboom. De godin Irene (vrede), dochter van de stralende Zeus en de rechtvaardige raadgeefster Themis, werd met een olijftak in haar hand afgebeeld. De olijftak werd het symbool van de afloop van de oorlog. De boden die gestuurd werden om de vredesboodschap of wapenstilstand over te brengen, hielden een olijftak in hun hand: een onbetwist, heilig symbool, dat gerespecteerd werd. In het oude testament is de olijf de boom van de hoop. Een duif brengt een olijftak naar de Ark als teken dat de zondvloed voorbij is.

Yin Yang
Yin en Yang zijn twee oerkrachten Ze werken voortdurend op elkaar in en bestaan niet zonder elkaar.
Yang is de expansieve kracht, naar buiten gericht, en naar boven, in de richting van een hoogtepunt, gaat naar beweging, naar volheid.
Yin is contractie, een samentrekkende beweging, naar binnen gericht en omlaag, in de richting van een dieptepunt, beweegt naar stilstand, naar leegte.
Het gaat altijd om het vinden van het juiste evenwicht: het vermijden van een teveel ten koste van een tekort aan het andere. Dat is de weg van het midden.
In deze talking stick heb ik het mannelijk principe (Yang) rechts verbeeld en de vrouwelijke principes ( Yin) aan de linkerkant.

Hexagram
De driehoek met de punt naar boven staat voor mannelijkheid en vuur. De driehoek met de punt naar beneden staat voor vrouwelijkheid en water.

Yin tekens

Kelk
Element water. Gevoelens en belevingen. Invoelend vermogen. Ontvangend principe.
Venussymbool
Teken van vrouwelijkheid en een zorgzame, liefdevolle en gevoelige aard. Het hart kan gezien worden als een schild en verwijst naar de moederlijke, beschermende natuur. Regeert meer vanuit het hart dan het verstand.
Hart
Liefde. Vanuit de wijsheid van het hart leven.
Kronkelweg
Laat zich leiden door intuïtie en ervaring. Geeft zich over aan de kracht van het leven. Volgt de stroom.
Natuur
Wachtend in vertrouwen op het grotere geheel wetend dat er groei plaatsvindt. Ontvangen van scheppende kracht.
Maan
Symbool van vrouwelijk principe. De ziel, vruchtbaarheid. geboorte, moeder.
Rust en stilte. Het onbewuste: dromen, gevoelens en angsten.
Vrouwelijke tridade: Artemis of Kore: de wassende maan. Demeter: de volle maan. Hekate: de afnemende maan. De cycli weerspiegelen de ontwikkelingsstadia van de mens.
Kraaienveer
Zwart, de kleur van de schepping. De geheime magie der schepping roept. Intelligentie. Scheppingskansen. Complexe communicatie.
Vis
Het onbewuste. Water. harmonie, rijkdom.
Schelp
Natuurlijke beweging van energie, scheppend, beschermend, ontvangend.
Groen
Aarde, hart, natuur, rust.
Blauw
Water, zee. Stromen, diepte, gevoel, onbewuste.
Zilver
Maan, water, vrouwelijk principe. Zuiverheid, schoon geweten, goede bedoelingen, goedhartigheid.

Yang tekens

Zwaard
Element lucht. Gedachten, beschouwing, analyseren, associëren, visieontwikkeling, ideeën.
Alfabet
Logisch denken
Rechte weg
Rechtlijnig naar een punt in de toekomst.
Cultuur
Doelgericht bewust zijnde van de eigen kracht, obstakels uit de weg ruimend. Krachten die actie richting geven. Bedrijvigheid.
Zon
Symbool mannelijk principe. Vuur, licht, warmte. Levengevend en verschroeiend. Diepste wezen, ware aard, zelfbewustzijn en geestkracht.
Rood
Vuur, energie. levenskracht
Ganzenveer
Wit: Nieuw begin, heldere visie, reinheid, hoger denken, wijsheid.
Gans: Samenwerking, nieuwe richtingen, nieuwe mogelijkheden
Vleugel
Lucht. Gedachten, beschouwing, analyseren, associëren, visieontwikkeling, ideeën en uitgangspunten.
Zaden van de Eik
De eik wordt gezien als de koning van het bos. De vrijstaande eik is symbool van (mannelijke) kracht, seksualiteit, macht en een lang leven. Hij is verbonden met vuur en vruchtbaarheid. Hij is tevens zinnebeeld van gastvrijheid.
Rood
Vuur, geestdrift, actie.
Goud
Zon, vurig, energie, stralen. Koningschap, goddelijk.

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren